Tid för relationer

Tid för relationer

”Min man och jag har inte pratat med varandra på en vecka.” Min vän sitter hopsjunken på stolen framför mig i den slamriga restaurangen där vi beställt vår lunch. Hon rätar på sig och verkar använda sina sista energireserver. ”Vad har hänt?” frågar jag bekymrat. ”Jag blev

Läs mer

Planera för det oförutsedda

Planera för det oförutsedda

Livet blir inte alltid som vi planerat. Det oförutsedda har sina överraskningar i beredskap för oss. Men tänk om det då är allt viktigare att ha marginaler och en riktning för vart vi är på väg så att inte det oförutsedda håller oss alltför länge i sitt

Läs mer