Ny inspiration och reflektion varje vecka!

7-9 saker i huvudet samtidigt…

Minnet är det som gör att det är möjligt att lagra information. Inlärning och minne går hand i hand. Man kan säga att minnet är det konkreta, lagrade resultatet av inlärningen

Har du någon gång under en av våra effektivitets utbildningar hört att du kan ha 7-9 saker i huvudet samtidigt? Var kommer den informationen ifrån?

Man brukar skilja på korttidsminne och långtidsminne. Korttidsminnet kan vara från några sekunder till några timmar. Det har en begränsad kapacitet, som varierar mellan olika individer (och mellan män och kvinnor…?)

Långtidsminnet är långtidslagring av minnet. För att informationen ska komma till långtidsminnet så behövs det att informationen är väsentlig för individen.  I motsats till korttidsminnet innehåller långtidsminnet mycket information.

Korttidsminnet (KTM) Information som vi uppmärksammar kan föras till KTM. Eftersom uppmärksamheten är selektiv når en stor del av informationen aldrig KTM utan vi måste koncentrera oss på informationen om den skall föras dit. Inmatning i KTM kan ske visuellt (en mental bild), akustiskt (ljud) och semantiskt (baserad på mening). Väl där kan informationen repeteras och på så sätt stanna kvar längre. KTM har en begränsad kapacitet. Man brukar säga att det har 7+-9 lagringsfack dvs vi kan hålla kvar 7+9 enheter samtidigt i KTM. Detta varierar dock mellan olika individer. Det bästa sättet att hålla kvar informationen i KTM är genom repetition. Medvetandet är då upptaget så att ingen ny inmatning kan ske och därför sker inte heller någon undanträngning av information.

Minnet & Inlärning
Studier visar att minnet avtar kraftigt med tiden och redan efter en dag kommer man ihåg endast 25 % av den inlärda mängden. Det är lättare att komma ihåg det som är i början och i slutet av ett inlärningspass samt det som är avvikande. Använder man flera sinnen vid inlärningen är det också lättare att minnas, men det viktigaste sättet att hjälpa minnet är att repetera.

Av den anledningen tror jag på uppföljning, att inte bara träffa deltagaren en gång, utan följa upp och repetera, coacha och se att resultatet består… på lång sikt.

Petra, Effektivitetskonsult

1 Kommentar
Lämna ett svar

Petra Brasks fredagsblogg

Frigör tid & energi
Här bloggar jag varje fredag och delar med mig av tankar och reflektioner kring mitt liv som effektivitetsexpert på Petra Brask & Partners. När ifrågasatte du hur du använder din tid senast? Vänta, låt mig frasera om den frågan. När ifrågasatte du hur du tillåter andra att använda din tid senast? Försöker du också lösa ditt livspussel, men har för många bitar? Vad skulle det ge dig att använda tiden mer som du har tänkt dig?
- Petra Brask

Kontakt

Petra Brask & Partners
Petra Brask är VD, grundare av PB & Partners, utbildare och föreläsare inom ämnet effektivitet, författare och personal planner. Petra Brask & Partners har i över 20 år lärt ut effektiva arbetsmetoder till en mängd deltagare både i Sverige och internationellt. Med fokus på både arbetsteamet och individen. Vår målsättning är att hjälpa människor att uppnå mer och må bra genom att ta kontroll över sin tid och få mer gjort utan att jobba mer.

info@petrabrask.se
www.petrabrask.se