Ny inspiration och reflektion varje vecka!

Home

Få bort dina tidstjuvar

” Jag har jättesvårt för att rensa och kasta saker! Det känns som att jag fastnar eller inte har tid att göra det. Tar du upp det? Helst skulle jag vilja få med mig verktyg hem också… Går det? Det skulle göra min man väldigt glad.” Den snygga brunetten i gruppen tittar hoppfullt på mig när hon uttrycker sina förväntningar inför utbildningen.

Har du någon gång känt att du sitter fast och inte kommer vidare, men att du inte orkar ta tag i det? Du skyller kanske på att du inte har tid? Många blandar ihop brist på energi med brist på tid. Vi har alla tjugofyra timmar per dygn och när vi förbrukat dem får vi automatiskt 24 nya timmar. Det kommer ny tid hela tiden… När vi säger att vi inte har tid menar vi ofta att vi inte har ork, att vi inte har energi.

Vad lär vi oss av detta? Jo, för att ha tid med det du vill göra behöver du frigöra energi. Då behöver du också fråga dig vad som tar din energi och hur du kan påverka det.

Ett enkelt sätt att frigöra energi är att städa och rensa bland dina papper eller i din att göra-lista. Det räcker med att börja rensa på något litet ställe, eller bocka av en viktig sak på din att-göra lista (din lista…inte någon annans lista…) eller ta tag i något som du borde gjort för länge sedan – så fyller du på din energi och av bara farten har du gjort några saker till.

”Igår stod jag med en bunt gamla papper i handen hemma som skulle slängas, men så sa jag till min fru att – tänk om jag kommer att behöva de här? Vad gör jag då?  Hon suckade och sa att vi har massor med saker som vi borde göra oss av med! Men jag sa, tänk om de är värdefulla? Och så har vi slängt dom! Jag skulle vilja köra allting till Antikrundan först och så får de tala om vad som är OK att slänga.” Den skäggige marknadsdirektören instämmer i Brunettens klagan över att sitta fast i ett problem och avslutar; ” Jag känner i alla fall att vi har så mycket annat att tänka på nu, sommardäck på bilen, trädgården… och så ska vi ju deklarera…”

Är du osäker på vad det skulle kunna vara som tar din energi? Vad det är som gör att du inte kommer igång med det du vill (eller borde…)? Fundera på vad du skulle fixa om du visste att du skulle resa bort en längre tid. Du kanske tömmer din in-korg i mejlen, ringer oavslutade kontakter, tvättar och röjer hemma, slänger soporna och passar på att umgås med dina nära och kära. Varför gör du det? Jo, för att du vill känna lättnaden av att slippa ha dessa saker hängandes över dig under din resa. Du har istället plats för nya intryck och ro att njuta av dem.

Vad skulle ge dig mest energi om det blev gjort idag?

Vad skulle kosta dig mest energi om det inte blev gjort idag?

En av de saker vi utsätter våra deltagare för redan i början på våra utbildningar är att rensa upp i sina liv, både på jobbet och privat. Det frigör energi och tid till att börja arbeta smartare och få mer tid över (istället för övertid).

”Jag har tänkt på alla barnens grejor, tänk om dom blir arga på mig när de är stora för att jag har slängt alla deras första kläder, första minnen, första tanden… alla skolarbeten, alla teckningar… Teckningarna har jag inte tid att sortera, så jag lägger ner allt i en massa lådor och kartonger som står på vår överfulla vind och källare. Det kan vara bra att ha när jag sitter där och är 80 år och inte kommer ihåg något…” Den bekymrade brunetten i gruppen suckar djupt och tittar hjälplöst på mig. Hennes rådjursögon skvallrar om att hon ser sig själv som ett hopplöst fall. Jag ler tillbaka och känner något slags medlidande med hennes situation och kanske ännu mer med hennes man…

…det här kan bli en lång kursdag, tänker jag och påpekar försiktigt att om man nu är 80 år och ändå inte kommer ihåg något, så var det kanske ogjort arbete att släpa runt på alla de där sakerna..? Tänk om du skulle be dina barn att rensa i de där lådorna åt dig och välja ut tre saker i varje låda som de vill spara. Hur skulle det kännas? Brunetten skiner upp som en sol och antecknar frenetiskt. Hon tittar upp och ser ungefär tio kilo lättare ut. ”Bra! Då var det klart! Nu är jag sugen på att få din hjälp att rensa i min dator också!”

Tack alla härliga kunder och kollegor för ännu en underbar vecka på jobbet!

Petra, Effektivitetskonsult

”Ni kommer aldrig att lyckas – fyrmanna-band är ute. Åk hem till Liverpool…

Chef på skivbolaget Decca till medlemmarna i Beatles, 1962

Coaching – ett effektivt sätt att nå dina mål

”Vet du att du är den enda jag kan prata med om det här!” Min gamla kollega för­står inte, min nya chef bryr sig inte och mina vänner… Ja, där vill jag väl inte er­känna…hur det är…egentligen… Du kom­mer med så bra råd och jag känner mig så lättad efter en kursdag med dig.”

Jag tittar förundrad på min coachingkund som jag jobbat med vid fyra kurstillfällen. Un­der dessa tillfällen har jag sällan kommit med varken råd eller lösningar utan helt enkelt ställt frågorna som fått henne att plocka fram svaren i sig själv.

Coaching – en livstil

Ett sätt att leda, att möta människor, ett sätt att tänka och ett sätt att vara.

Om jag har uppfattat saken rätt så finns det ett stort intresse för coaching hos företag, som ett utbildningsverktyg eller som en kund har sagt att det gör dig tryggare och säkrare i ditt arbete. Du som inte tycker det är intressant kan helt enkelt sluta läsa nu.

Vem har nytta av coaching? Har en chef mer nytta av coaching än en medarbetare? Hur kan du använda det i ditt liv?

Definition av coaching:

Coaching är ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus

Skillnad på coach och mentor:

En mentor är en mer erfaren person som är bollplank och rådgivare inom sitt yrkesom­råde.

En coach är bollplank oavsett yrkesområ­den. En coach ställer frågorna – kunden kommer med svaren – som omvänd Jeo­pardy!

”Du ska ju coacha mig i  mitt jobb idag och jag vill bara be om ursäkt  om jag verkar ofo­kuserad, men du vet… Ja, barnen är ju tonår­ingar och ger mig minst femton gråa hårstrån per natt.”

– Påverkar det dig i ditt jobb, tror du?

”Va, nej, jag menar inte så! Jag kan skilja på jobb och privatliv!”

– Du började med att be om ursäkt för att du kan verka ofokuserad.

Coaching är något som alla kan lära sig. Det handlar om att stötta en individ eller en grupp människor att utvecklas och höja prestationen från där de står idag till något mål de har i framtiden.

På våra utbildningar använder vi coa­ching som ett effektivt verktyg att nå utbildningsmålen genom att följa upp deltagaren.

Studier vi­sar att man via coa­ching kan stödja per­soner till att bli upp­märksamma på möjligheter istället för hinder.

Coaching stärker också den positiva ar­betsmiljön. Alla blir mer medvetna om vad de säger, när de säger det och hur de pratar med varandra. Det finns inga misstag, bara erfarenheter som man får feedback på.

Metodik
Det går att använda sig av en rad olika tek­niker som att; lyssna aktivt, läsa av, ställa öppna frågor och ge feedback.

Lyssna
Förmågan att lyssna är en stor grundpelare inom coaching. En coach lyssnar aktivt och koncentrerar sig helt på den som blir coa­chad. En god lyssnare fungerar som en inspiratör och tar inte över samtalet eller kommer med färdiga lösningar.

Läsa av
Att observera reaktioner och läsa av den man coachar med ögonen ger mycket in­formation om hur den coachade mår, rea­gerar och tänker.

Öppna frågor
Att använda öppna frågor som vad? hur? när? leder samtalet framåt. I vissa lägen kan du behöva jobba med precisionsfrågor av typen:

  • Jämfört med vad?
  • Vad mer specifikt, hur mer specifikt?
  • Vad skulle hända om?
  • Gäller det här alltid/alla/aldrig?

”Alla är ju så himla framgångsrika och lyckas med både det ena och det andra! Det känns som att det bara är jag som aldrig springer i mål med nå’t!”

– När du säger alla, gäller det alla i Kina också?

”Nej, inte alla kineser, kanske.

– Bra, då kan vi ta bort ungefär 2 miljarder människor. Hur är det med de i Indien?

”Nej, vi kan ta bort hela Asien! Vi kan ta bort resten av världen och fokusera på de jag kän­ner.”

– Bra, hur många skulle det kunna vara?

”Tja, som är framgångrika? Min kollega, eller, ja, det beror på vad man menar… Han har ju ingen fritid och jobbar jämt… så hans liv är väl inte så lyckat egentligen…

Feedback
Att ge beröm och uppmuntran är ett av de viktigaste verktygen en coach har för att få effektiva och snabba resultat med den en­skilde coachingkunden i dennes utveck­ling.

Jag vet inte varför, men jag tycker det är en ynnest att få glädjen att coacha och hjälpa deltagare till att må bättre och känna respekt för sig själva och sin insats igen. Allra gladast blir jag när mina deltagare går hem stärkta av jobbet och har energi över till sina barn och sin familj.

När jag reflekterar över den här veckan så riktar jag en särskilt varm tanke till min egen coach, som alltid är där och lyfter och stöttar mig i livet. Du är en pärla, mamma, vad skulle jag göra utan dig?

Trevlig helg,

Petra, Effektivitetskonsult

”Den människa som inte med framgång tagit itu med sig själv, skall aldrig med framgång ta itu med någon annan.”

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Att skilja på bråttom och viktigt…

Att skilja på bråttom & viktigt …
Vem kom fram till det egentligen? Undrade en av mina skånska deltagare idag. Samtidigt som han och hans kollegor suckade över hur de jämt hamnar i bråttom-fällan. ”Varje morgon går jag till jobbet och tänker att idag är det en ny dag och idag ska det ske… Jag ska beta av alla viktiga saker på min att-göra-lista och gå hem och känna mig riktigt nöjd.” Javisst! Säger hans kollega engagerat på sin klingande skånska. ”Åsså öppnar du mailen och inte fanken börjar du med det som är viktigast där!?”

Att hamna i bråttom-fällan och sätta likhetstecken mellan bråttom och viktigt är ett av de van­ligaste misstagen man kan göra under sin arbetsdag.

Enligt den amerikanske managementförfattaren Stephen Covey är det som ett sorts beroende; om människor inte känner sig drivna av det brådskande får de lätt dåligt samvete och tror att de inte är produktiva.

Professor Covey är en internationellt respekte­rad auktoritet på ledarskap (har utbildat och assisterat amerikanska presidenter) familjeex­pert (Dr Phil – släng dig i väggen) lärare, för­fattare och organisationskonsult. Han har ut­bildat sig på Harvard, Universitetet i Utah och slutligen doktorerat på Brigham Young Unive­rsity i Utah inom ledarskap och organisations­psykologi. (Hans lista på utbildning och utmär­kelser är längre än toapappret i mitt bad­rum… och jag satte dit en ny rulle igår innan jag åkte till Skåne.)

”Lägg ditt fokus på det som är viktigt – det är inte nödvändigtvis brådskande. Detta är vägen mot verklig effektivitet.” skriver Stephen R. Covey i sin bokSeven Habits of Highly Effective People” Våra deltagare känner igen hans prioriteringsmodell som vi går igenom när vi undervisar i planering. Då betonar vi vikten av fokus på det som är viktigt och att planera in tid för dessa uppgifter i din kalender.

För några år sedan kom den duktige doktorn ut med en ny bok ”The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness”

Insikterna han gjort där påminner mig lite om New Age, som jag själv ”doktorerade” på un­der min tonårstid.

I ”The 8th Habit” skriver Covey:

“I en nyligen gjord studie på 23.000 heltidsar­betande som innehar nyckelpositioner i viktiga näringsindustrier anser bara 50% att de är tillfredställda med det jobb de uträttat när veckan är slut. Trots alla vinster med ny teknologi, uppfinningar och världsom­spännande marknader tycker de flesta människor att de inte utvecklas i de företag de arbetar för. De känner sig varken sti­mulerade eller tillfredställda. De saknar klarhet i vad som är viktigast att prioritera. De saknar passion, känsla och förmåga att utföra sitt arbete då företagskulturen (det som ”sitter i väggarna”) är märkt av ett lågt förtroende för individens förmåga. Resultatet är att varje individ känner sig bakbunden, låg och ofokuserad.

När du engagerar dig i ett arbete som ger näring till din talang, som tänder din gnista, samtidigt som du bidrar till en bättre omvärld – då har du hittat din röst, ditt kall, ditt livsarbete. Meningen med den åt­tonde vanan (the 8th habit) är att ge dig en vägledning ut ur stress, smärta och frustra­tion till ärligt engagemang, en känsla av betydelse och självförverkligande inte bara i ditt arbete utan i hela ditt liv —.

Ja, men i ärlighetens namn tror jag faktiskt att doktor Covey har en poäng där. Jag måste erkänna att det tänds en gnista hos mig när jag kan hjälpa mina deltagare att få tiden att räcka till för det som verkligen är viktigt. När en av de skånska herrarna idag spontant utbrister ”Jag känner mig så lättad, det var så skönt att rensa upp i datorn och få ordning på allt detta att jag känner mig lycklig.” och sedan ger mig ett stort leende. Ja, då fylls jag av så mycket energi att det känns som att jag skulle kunna flyga hem till Stockholm utan flygplan. Nu ska jag inte prova det, utan sitter snällt och väntar på mitt tåg (miljövän som jag är) och njuter samtidigt av att våren har kommit till Skåne.

Tack alla underbara deltagare för en ännu en toppen-vecka på jobbet!

You make my days!

Petra, Effektivitetskonsult

”Being highly effective as individuals and organizations is no longer optional in today’s world—it’s the price of entry to the playing field. But surviving, thriving, innovating, excelling and leading in this new reality will require us to build on and reach beyond effectiveness. The call and need of a new era is for passion.

Deep within each one of us there is an inner longing to live a life of greatness and contribution—to really matter, to really make a difference.”

Dr Stephen R. Covey from “The 8th Habit”

Mejlen slösar med din tid och skapar stress

Även om vi blivit bättre på att hantera e-post så är det fortfarande stressande för många. I grunden beror det på att vi är sociala varelser, enligt e-post-forskaren Olle Bälter.

Stresströskeln har höjts i arbetslivet och det gäller även e-posten. Samtidigt som vi klarar av fler mejl i inboxen och är mer medvetna om riskerna så är e-post-stressen fortfarande ett problem för de deltagare och företag vi möter under våra effektivitets utbildningar. När uppstod detta gissel som kallas mejl? Heter det verkligen mejl eller heter det e-post? Hur hanterar vi den då effektivt, så vi slipper stress?

Olle Bälter som har forskat om e-post på KTH säger att vi är sociala varelser och att nyfikenheten att läsa ett nytt mejl är så hög att vi inte hanterar det rationellt.  En av mina deltagare berättar att han efter första kurstillfället kommit på sig själv flera gånger med att helt i onödan avbryta det han hållit på med bara för att läsa ett mejl, som inte ens är viktigt. Även om man bara tittar till på ett mejl så har det stor påverkan på effektiviteten.

Det tar mellan 30 sekunder och tre minuter efter att man läst meddelandet tills man är tillbaka helt i tankarna till uppgiften där man lämnade den, enligt Olle Bälter.

Jag lägger märke till att Olle använder ordet e-post när han talar till media eller skriver om det. På svenska används ofta det engelska ordet mail, med den försvenskade stavningen mejl, för såväl e-post som e-brev, trots att mail egentligen bara betyder ”post”. Svenska datatermgruppen rekommenderar att man använder sig av e-post för tekniken och e-brev för själva meddelandet.

E- posten uppstod i mitten av 1960-talet som meddelanden mellan användare på samma dator. 1969 blev det möjligt att skicka meddelanden också till en dator långt borta. Så småningom övergick de flesta system att använda Internet och SMTP. Sedan dess har mängden e-post ökat explosionsartat. Nu skickas varje år omkring 60 000 miljarder (= 60 biljoner) e-brev över hela världen. Det motsvarar omkring två miljoner meddelanden varje sekund. Det första e-brevet mellan regeringschefer skickades 4 februari 1994, då Carl Bildt som statsminister skrev till president Bill Clinton (det här var före Monica… Lewinsky…misstänker jag…).

GÖRA – SPARA – KASTA

Hur gör vi det här effektivt då? Våra kursdeltagare får lära sig att hantera sin e-post på ett enkelt och smidigt sätt. De lär sig att dela in användningen av mejl i tre kategorier:

GÖRA; Om ditt mejl går att hantera på några minuter gör du det med en gång om det tar längre tid drar du över det till ditt e-postprograms att-göra lista och sätter en tid för när du senast ska ha gjort det.

SPARA; Kan det vara användbart och viktigt? Är det intressant för dina arbetsuppgifter? Ja, då bör det sparas i en lättanvänd mappstruktur som är levande och som rensas och uppdateras allteftersom ditt arbete utvecklas.

KASTA; En studie som ett universitet i England gjorde på 400 chefer i Europa visade att 1/3 av all e-post de fick var helt onödig. När vi gör tidstudier på våra deltagare fyller de i att de lägger mängder av timmar (i genomsnitt 8 timmar per person och vecka enligt min senaste grupp) på att hantera onödig e-post – oanvändbar eller ointressant information/kommunikation som inte fyller något av deras behov. Frågan är ju varför de fick den informationen från början? Om du nu får den, se till att kasta den med en gång och lär dig skapa regler för e-post som kan gå direkt till papperskorgen. Se till att be om ändringar om du står på sändlistor och får information du inte behöver.

När jag träffade en av mina grupper för sitt andra utbildningssteg i veckan, såg de lyriska ut över frågan om vilken förändring kring e-posthanteringen som gjort att de frigjort mest tid sedan sist. ”Stänga av plinget!” säger en i gruppen snabbt och de andra nickar glatt och instämmande. Tänk att en så enkel sak kan göra en så stor skillnad!

Stäng av plinget eller annat som visar att du fått mejl. Datorn ska inte avgöra när det passar att läsa e-post. Mitt råd är att gå in i inboxen 3-4 gånger per dag;  morgon, lunch och eftermiddag. Det passar inte alla men för många räcker det faktiskt. På så sätt kan du istället flytta din fokus från din in-korg till din kalender och att-göra lista och lättare prioritera de uppgifter som skapar mest värde i ditt arbete.

– Skönheten och farligheten med e-post är att det är så lätt att bli av med saker. Många känner sig nöjda med sig själva när de har formulerat några frågor i ett mejl och snabbt skickat iväg det. Det gäller att inte ha för bråttom, anser Olle Bälter.

– Genom att slarva i första skedet gör man både sig själv och andra en otjänst. Det händer alltför ofta att den som får ett mejl svarar på något annat på grund av att frågan inte är entydig, eller skickar tillbaka en fråga om vad som menades.

Jag instämmer helt med Olle och uppmanar mina deltagare att tänka till på hur mejlet går att formulera för att göra det lätt för mottagaren att förstå och svara på. Då ökar chansen att få ett snabbt och bra svar tillbaka så att ärendet kan avslutas. Ha heller inte för bråttom när du svarar. Tänk till en extra gång på om du verkligen har besvarat frågan, annars kommer den snart tillbaka igen…

… som ett brev på posten…

…eller i mejlen…

Till sist; Hantera din mejl när du verkligen har tid att hantera den, se till att avsluta och besluta om det som finns där och sluta sitta som en gråsparv och titta upp och ner i din in-box. Att öppna och stänga mejl som du redan har läst hundra gånger utan att fatta några som helst beslut är ett enkelt sätt att få dagen att gå, men tänk om det finns roligare sätt att spendera din tid på?

Nu har jag gjort min fredagsreflektion och rensat upp i min mejl och i mitt huvud, det känns skönt. Ser fram emot att ladda batterierna inför nästa vecka och helgen är lovande med mycket fri tid som jag tänker slösa bort på mig själv och familjen. Eller tänkte… ända tills min dotter sa imorse ”Mamma, vad ska vi göra till helgen, vi måste väl ändå GÖRA något?!!”… Ja, måste vi det…?

Passar på att önska dig en trevlig helg!

Petra, Effektivitetskonsult

”Den tid du vill slösa bort, är inte bortslösad tid.”
Bertrand Russell (1872-1970)

källor:
IDG 26 feb -10
Wikipedia
KTH och Olle Bälters ”Electronic mail in a working context”

De 125 mäktigaste i svenskt näringsliv


Den 8 mars var det dags igen. För hundrade gången firades den Internationella Kvinnodagen och mina väninnor och jag skickade hurtiga sms till varandra och grattade oss själva. Kvällen hade jag vikt åt Veckans Affärers gala i Konserthuset där prestigefyllda priser delades ut till kvinnliga toppar inom svenskt näringsliv.

Ståendes bland Sveriges kvinnliga elit, som var uppklädda till tänderna, önskade jag mest att jag var journalist och hade rätten att sticka upp en mikrofon ibland de 1300 församlade för att fråga; Vad har du offrat för att komma dit du är idag? Var det värt det? Tror du att vi någonsin kommer att uppnå jämlikhet i de 254 börsnoterade bolagen i Sverige?

Nu fick jag istället kasta mig över den italiensk-inspirerade buffet-tallriken med den fiffiga hänganordningen för vinglaset, medan jag spanade omkring mig för att uppfatta ansikten och samtal mellan de framgångrika. Till min hjälp hade jag en kär och underbar kund från Bonniers, som glatt och lätt levererade namn på namn i mitt öra, när jag såg ansikten som jag kände igen och inte kunde placera.

ÄR MAN STARK FÅR MAN VARA SNÄLL

Alltför snart var det dags att sätta sig ner och njuta av Camilla Wagner, moderator för kvällen och VA’s reporter som var klädd i en något oformlig svart klänning från Dagmar, hennes kollega och sparringpartner på scenen, Anna Körnung, VA’s Chefredaktör, var klädd i en likadan, fast vit. Fast vad gör det, när man är stark och snäll och ger röst åt de som normalt inte har tillgång till media?

Genom sin insats har Camilla fått Fredrika Bremer-priset för sitt gedigna arbete att lyfta jämställdshetsfrågan och arbeta med att förändra de normer, fördomar och strukturer som finns i näringslivet idag. EU-kommissionen har uppmärksammat hennes arbete med att ta fram de 100 bästa arbetsplatserna för kvinnor och Camilla ska ner till Bryssel och dela med sig av de analyser och slutsatser de dragit av denna omfattande studie.

ÅRETS ANDERS-INDEX

Utöver listan på de 125 mäktigaste kvinnorna fick vi också en rapport på årets Anders-index, VA’s uträkning på hur många börs-VD:ar det finns med olika namn… Utav de 254 olika börsnoterade bolag vi har i Sverige idag finns det:

15 Anders

13 Johan

11 Hans

11 Lars

10 Per

9 Fredrik, 9 Peter och 9 Jan

8 Magnus

7 Mikael

6 Mats

5 Jörgen

5 Erik

och

4 Kvinnor

13 manliga förnamn delar på 118 VD-jobb av 254 alltså 46%.

1,7% av alla VD:ar är kvinnor… Nu förstår vi ju att den Internationella Kvinnodagen fortfarande behövs!

Det finns också en branchindelning för året, berättade Camilla, t ex om du jobbar på ett lastbilsföretag så lönar det sig att heta Leif och om du vill vara VD i Byggbranschen ska du heta Johan.

Men nu var jag ju inte där för att höra om alla män, jag ville ju veta mer om vad kvinnorna hade åstadkommit under 2009?

DU KAN INTE LIGGA MED ALLA

Jag fick snällt ge mig till tåls medan Camilla berättade att hon av en kollega fått höra att ”Du kan inte ligga med alla.” Jag hickade till i min stol på fjärde raden och undrade om jag hade hört rätt, där i Konsertsalen med alla mäktiga..? Camilla fortsatte ”Jag förstår att det inte är Ok att ligga med alla, men jämställdhet kräver samarbete och att vi driver frågan så långt vi bara kan… så därför tänker jag ”ligga” med alla. Jag tänker vara en riktig ”slampa”. Jag slappnar av och förstår att hon syftar på samarbete. Det är bra, jag är lugn… tills hon plirar till på scenen och frågar:

”Känner ni till liggstraffet? Det är tyst i salen när vår moderator imiterar en basröst och mullrar ”Ja… hon kanske är kompetent då… men jag skulle aldrig ligga med henne!”

De förlösande skratten från de 1300 i salen värmde gott och jag funderade i mitt stilla sinne på om jag någonsin tänkt så om Sverker Olofsson på PLUS? ”Ja.. han kanske är kompetent, men jag skulle aldrig…” Nä, jag tror inte det.

DE TOG PRISET

Priset till Sveriges mäktigaste kvinna gick till en härlig, energifull kvinna klädd i svart med starkt gröna inslag, Lena Olving, 53 år. Vice vd på Saab. Efter 25 år i bilbranschen fick hon luft under vingarna och blev operatitivt ansvarig för Sveriges största bolag inom försvars- och säkerhets sektorn. Hon kunde busvissla som en hel karl och var helt klart värd ett pris.

Årets förbättrare blev Sophie Stenbeck. Som ordförande i Hugo Stenbecks stiftelse med tillgångar på 400 miljoner kronor har hon startat ”Playing för change” där åtta svenska sociala entreprenörer får lön och coachning under ett till tre år för att förverkliga sina idéer och ge barn och ungdomar ett bättre utgångsläge. Sophie kunde inte vara på plats själv för att ta emot sitt pris. Har man 400 miljoner kan det ju vara svårt att hinna med, tänker jag.

Årets entreprenör blev Joyce Kimwaga Lundin som hjälper invandrarkvinnor ur socialbidragsfällan genom att förmedla räntefria starta-eget-lån på upp till 25 000 euro. Hon värmde mitt hjärta. JOY-ce tänkte jag, du är nog en ängel som gör mycket gott här på jorden.

Priset till årets sanningssägare gick till Ebba Lindsö, som modigt och självutlämnande avslöjade maktstrukturerna i hela det svenska näringslivet i boken ”Livet, makten och konsten att vara sig själv”. Ebba berättade också om hur hon i början av sin karriär supit sina manliga kollegor under bordet genom att ha tummis med bartendern och få sina drinkar serverade utan alkohol.

Årets nykomling blev en tuff Amanda Koutra, ny VD för Carat, som sprudlade av självförtroende och som inte tvekade det minsta att mitt i en brinnande finanskris ta på sig jobbet att leda en mediabyrå i tider när ingen ville annnonsera.

Årets nytänkare, Charlotta Wikström, Eniro, flyttade jämställdhetsarbetet från ledningsgruppen ut i organisationen, genom att låta alla anställda utmana sina fördomar och komma med egna lösningar. Charlotta sa klokt att en jämställdshetsplan ska inte vara ett dammigt dokument inlåst på en HR-avdelning. Härligt, Charlotta!

Jacob Wallenberg hade inget emot att få priset för ”Gubben mot strömmen”. Han gör mer än bara pratar. Han har bl a gett sin vd jämställdhetsbonus och föreslagit att styrelserna utökas med platser vigda för kvinnor för att påskynda utvecklingen.

FÖR HÖGT PRIS?

När priserna var utdelade, musikerna färdiga och applåderna ebbade ut, så rann vi i en strid ström nerför trapporna och till mera mingel och bubbel i foajén. Jag hängde kvar en lagom lång stund för att få med mig en svart kasse hem som det stod Veckans affärer på och där jag fick tidningen, lite smått och gott och ett paket gröna ljus. Passar kanon till påsk!

Jag fick inte svaret på vad dessa mäktiga offrat för att komma dit de är idag, men jag fick klart för mig att jämställdhetsarbetet är en lång och tidskrävande process och att de kvinnor som jag mött under kvällen helt klart är förebilder. Jag hoppas att de inte fått betala ett för högt pris för att få kvällens pris. Jag vet i alla fall att jag njöt av en trevlig kväll, i gott sällskap med många härliga skratt. Det är livet det!

Petra, Effektivitetskonsult

”Life is what happens while you’re busy making other plans.”
John Lennon

Sida 47 av 49« Första...102030...4546474849

Petra Brasks fredagsblogg

Här bloggar jag varje fredag och delar med mig av tankar och reflektioner kring mitt liv som effektivitetskonsult. - Petra Brask

Kontakt

Petra Brask
VD och Senior Effektivitetskonsult
info@petrabrask.se
www.petrabrask.se
@PetraBrask